Sufitowe

DEL 130/6 PP

DEL 130/10 PP

DELF 165/6 PP

DELF 165/10 PP

DEL 165/10 plus PP

DEL 200/6 PP

DEL 200/10 PP

 

DEL 200/20 PP

DAL 165/6 PP

DAL 165/10 PP

Ścienne

WAL 165/6 PP

WAL 165/10 PP

WAQ 130/6 PP

WAC 165/6 PP1

Tubowe

DK 10 PP

DK 15 PP

DK 30 PP

Projektory

DAW 130/10 PP

DAW 130/20 PP

DAW-K 130/10 PP

 

DAW-K 130/15 PP

DAD 260/10 PP

Kule

DELK 130/10 PP

DELK 130/10 PP1

DELK 130/20 PP

DELK 130/20 PP1

 

 

Z liniami A B

DEL 165/6 - A/B PP

DEL 200/6 - A/B PP

DEL 200/10 - A/B PP

WAL 165/6 - A/B PP

WAL 165/10 - A/B PP

DAL 165/6 - A/B PP

 

Kolumnowe

TSU 300/10 PP

TSU 500/20 PP

TSU 700/30 PP

TSU 1000/50 PP